سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت، دی ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

Third Conference on Industrial Engineering, Economics and Management

پوستر سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۹ توسط برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۹ توسط برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.