دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

Second Padua Industrial, Economic and Management Conference of Padua, Italy

پوستر دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت

دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت