اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت

Conference on Industrial Engineering, Economics and Management

پوستر اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت

اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت