چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی، بهمن ماه ۱۳۸۸

چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی

4th conference of information and communication technology

چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - به همراه نمایشگاه تخصصی