سومین همایش فناوری اطلاعات، آذر ماه 87

سومین همایش فناوری اطلاعات

Third conference of information and communication technology

سومین همایش فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.


محورهای مقاله:
1- معماری سرویس‌گرا (سرویس پایه) در شبکه‌های نسل آینده
2- معماری سرویس‌های ارزش‌گرا در شبکه های نسل آینده
3- مدیریت سرویس ها در شبکه‌های خودجوش با عوامل هوشمند
4- مدیریت پذیری ساختار در شبکه های نسل آینده
5- مدیریت شبکه‌های نسل آینده
6- جایگاه آموزش، بهداشت، بانکداری، بیمه و... در طراحی شبکه های نسل آینده
7- مدیریت تامین و تخصیص منابع در شبکه های بیسیم (WIFI/Ad HOC/GSM)
8- سرویس‌های جدید از قبیل IPTV Messaging Unified/VOIP/Mobile Payment
9- امنیت در شبکه‌های نسل آینده
10- نقش میان افزارها در مدیریت سرویس‌های یکپارچه
11- امنیت در معماری سرویس‌گرا
12- راهکارهای گذار به شبکه‌های نسل آینده
13- آموزش NGN در دانشگاه‌ها
14- پروتکل‌ها در شبکه های نسل آینده


مقالات پذیرش شده در سومین همایش فناوری اطلاعات