دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات، فروردین ماه ۱۳۸۶

دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

02nd conference of information and communication technology

دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۶ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات