چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش

4th International Congress on Technology, Communication and Knowledge

پوستر چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش

چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش