دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015، آبان ماه ۱۳۹۴

دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015

پوستر دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015

دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015 در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015