سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش، دی ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش

3rd International Congress on Technology, Communication and Knowledge

پوستر سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش

سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش