هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، اسفند ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

8th.International Congress on civil engineering, architecture and urban development

پوستر هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری

هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شیراز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه مراغه،انجمن مهندسی رودخانه ایراندبیرخانه دائمی کنگره با همکاریسایر دانشگاه های برجسته کشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری