دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، آذر ماه ۱۳۹۳

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

2nd international congress of structure, architecture and urban development

پوستر دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ توسط ،دبيرخانه دائمي كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری