ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری، آذر ماه ۱۳۹۸

ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development

پوستر ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری

ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنگره-دانشگاه ميعاد با همكاري دانشگاه شيراز - دانشگاه مراغه و دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری