بیست و دومین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، دی ماه ۱۳۹۷

بیست و دومین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

Twenty-second Annual Congress of Physical and Rehabilitation Sciences and Electrodiagnosis of Iran

پوستر بیست و دومین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

بیست و دومین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۷ توسط ،انجمن طب فيزيكي، توانبخشي و الكترودياگنوز ايران در شهر تهران برگزار گردید.