بیست و یکمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، دی ماه ۱۳۹۶

بیست و یکمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

21st Annual IranianCongress of Physical Medicine, Rehabilitation and Electrodiogenesis

پوستر بیست و یکمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

بیست و یکمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی طب فیزیک توانبخشی و الکترودیاگنوز ایرانانجمن طب فيزيكي، توانبخشي و الكترودياگنوز ايران در شهر تهران برگزار گردید.