یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران، آبان ماه ۱۳۸۷

یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

11th Iranian Congress of Physical Medicine, Rehabilitation and Electrodiagnosis

یازدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ توسط ،گروه طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شيرازانجمن طب فيزيكي و توانبخشي فارس در شهر شیراز برگزار گردید.