پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

Fifth International Conference on Persian Gulf Oceanography

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،وزارت راه و شهرسازي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس