چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس، بهمن ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس

Fourth International Conference on Oceanographic Oceanography in the Persian Gulf

پوستر چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس

چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،وزارت راه و شهرسازي - سازمان هواشناسي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس