سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس

3th International Conference on Oceanographic Oceanography in the Persian Gulf

پوستر سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس

سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،سازمان هواشناسي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس