سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، اسفند ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

3th International Conference on Oceanographic Oceanography in the Persian Gulf

پوستر سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس