سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی، شهریور ماه ۱۴۰۲

سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

The third international conference of psychology, educational sciences, social and cultural studies

پوستر سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،مرکز همایش ها و کنفرانس های فرازاندیشان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی