دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی، اسفند ماه ۱۴۰۱

دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

The second international conference of psychology, educational sciences, social and cultural studies

پوستر دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،مركز همايش ها وكنفرانس هاي فراز انديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی