دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی

2nd International Conference on Interdisciplinary Studies in Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره  و آموزش علوم تربیتی

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی