کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی

International Conference on Interdisciplinary Studies in Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره  و آموزش علوم تربیتی

کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای روانشناسی، مشاوره و آموزش علوم تربیتی