سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت

Third International Conference on Psychology, Counseling, Education

پوستر سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد،موسسه آموزش عالي شانديز در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.