سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، آذر ماه ۱۳۹۷

سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

13 th International Conference on Coastal, Ports and Marine Structures

پوستر سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بنادر و دريانوردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی