دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، آبان ماه ۱۳۹۱

دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

10th International Conferences on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS2012)

پوستر دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۱ توسط ،سازمان بنادر و دريانوردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی مراجعه فرمایید.


سایر دوره های این کنفرانس

اولین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۳۶۹)

دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۳۷۴)

سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۳۷۷)

چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی (۱۳۷۹)

پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی (۱۳۸۱)

ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۳۸۳)

هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۳۸۵)

هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۳۸۷)

نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۳۹۱)

یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۳۹۳)

دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۳۹۵)

سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۳۹۷)

چهاردهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (۱۴۰۱)مقالات پذیرش شده در دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی