دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، آبان ماه ۱۳۹۵

دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

12 th International Conference on Coastal, Ports and Marine Structures

پوستر دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ توسط ،سازمان بنادر و دريانوردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی