ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

6th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures

ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۳ تا ۱۲ آذر ۱۳۸۳ توسط سازمان بنادر و کشتی رانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی