پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

5th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures

پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۸۱ تا ۲۵ مهر ۱۳۸۱ توسط سازمان بنادر و کشتی رانی در شهر رامسر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی