سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

3rd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures

سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۷۷ توسط سازمان بنادر و کشتی رانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی