اولین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

اولین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

1st International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures

اولین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۶۹ تا ۹ خرداد ۱۳۶۹ توسط سازمان بنادر و کشتی رانی در شهر تهران برگزار گردید.