چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی

4th International Conference on Oil.Gaz and Petrochimical

پوستر چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی

چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی