اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، تیر ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant

پوستر اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی