دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، آذر ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

2nd International Conference of Oil, Gas & Petrochemical

پوستر دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ توسط ،پژوهشهاي صنعتي و معدني هم انديشان چرخه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی