سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تیر ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21