سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، بهمن ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،مركز همايش هاي علمي همايش نگار در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها