دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، بهمن ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،مركز همايش هاي علمي همايش نگار در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها