کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، دی ماه ۱۳۹۲

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

International Conference on Managing Challenges and Solutions

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۲ توسط ، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها