سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی

3th national Conference on Management and Fuzzy Systems

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی

سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکی، در شهر ایوانکی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت و سیستم های فازی