اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی، آذر ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی

اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکی،موسسه بين المللي مهد پژوهش ره پويان حقيقت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی