دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی

Second National Management Conference and Fuzzy Systems

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکی،موسسه بين المللي مهد پژوهش ره پويان حقيقت در شهر ایوانکی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی