هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

18th international congress of iranian society of oral & maxillofacial surgeons

پوستر هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

هجدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورتانجمن جراحان دهان ، فك و صورت در شهر تهران برگزار گردید.