هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران، بهمن ماه ۷

هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

Seventeenth International Congress of Oral and Maxillofacial Surgeons of Iran

پوستر هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران مراجعه فرمایید.


هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران