هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران، بهمن ماه 97

هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

Seventeenth International Congress of Oral and Maxillofacial Surgeons of Iran

پوستر هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن جراحان دهان فک و صورت ایران در شهر تهران برگزار گردید.