هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

Seventeenth International Congress of Oral and Maxillofacial Surgeons of Iran

پوستر هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورتانجمن جراحان دهان فك و صورت ايران در شهر تهران برگزار گردید.