شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران، بهمن ماه ۱۳۹۶

شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

16th International Congress of Iranian Oral and Maxillofacial Surgeons of

پوستر شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی جراحان دهان، فک و صورت در شهر تهران برگزار گردید.