دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران، آبان ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران

2nd Iranian Conference on Innovation Management

دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۸ توسط ،پژوهشكده علوم خلاَقيت شناسي و مهندسي و مديريت نوآوري و TRIZ در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران