اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران، آبان ماه ۱۳۸۷

اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران

First Iranian Creatology and Innovation Conference

اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۷ توسط ،پژوهشكده علوم خلاقيت شناسي ، نوآوري و حل مسئله ابداعي TRIZ در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران