پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی، بهمن ماه ۱۳۹۹

پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

15th international congress of immunology and allergy

پوستر پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

پانزدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز،دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.