سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

پوستر سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران