دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، آبان ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

2nd Iranian Conference on Heat and Mass Transfer

پوستر دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه سمنان،دانشگاه سمنان - دانشكده مهندسي مكانيك در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران