سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، خرداد ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی