دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی